Oferta dla NGO

 

Jeśli szukają Państwo sposobu na:

  • wsparcie rozwoju swoich pracowników,
  • odnalezienie atrakcyjnego systemu ich motywowania czy też
  • interesuje Państwa wprowadzenie nowych metod pracy

zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

COACHING

Coaching jest metodą pracy z klientem, w której to on sam wyznacza sobie swój cel do realizacji oraz decyduje o obszarze i czasie trwania współpracy.

Dzięki temu coaching pozwala na rozwój kompetencji pracowników, co w sposób bezpośredni przekłada się na ich funkcjonowanie zawodowe oraz prowadzi do wzrostu efektywności pracy Państwa organizacji.


Państwa korzyści ze współpracy

 

  • Coaching wspiera pracowników i wolontariuszy w osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, przyczyniając się do rozwoju ich umiejętności i możliwości.
  • Wykorzystując nabyte podczas coachingu kompetencje, pracownicy zwiększą jakość i ulepszą sposób funkcjonowania organizacji.
  • Pracownik, który dostaje możliwość kształtowania własnych umiejętności i realizowania zamierzonych celów, wykazuje wyższą satysfakcję z pracy.
  • Coaching jest prowadzony przez osoby posiadające wiedzę i wykształcenie psychologiczne oraz doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych. Wolontariusz ma możliwość wyboru coacha.
  • Bezpłatny coaching oferowany pracownikom zwiększy atrakcyjność Państwa organizacji wśród młodych ludzi.
  • Coaching podniesie zaangażowanie Państwa pracowników, zarówno w organizację, jak i w wykonywaną pracę, co przełoży się na bardziej efektywne funkcjonowanie zespołów projektowych.
  • Współpraca w ramach projektu nie wymaga od Państwa organizacji żadnego zaangażowania finansowego.

O Projekcie

Celem projektu „Coaching dla NGO” jest propagowanie podejścia coachingowego w pracy zespołów projektowych oraz w organizacjach, a także wsparcie pracowników tzw. trzeciego sektora w rozwoju ich potencjału.

Oferujemy Państwu profesjonalne podejście oraz zaangażowanych w pracę coachów. Jesteśmy pewni, że w następstwie rzetelnej współpracy oraz wzajemnego wywiązywania się z zobowiązań stworzymy przestrzeń do rozwoju Państwa pracowników i wolontariuszy, co doprowadzi do efektywniejszego funkcjonowania nie tylko grup projektowych, lecz także całej Państwa organizacji.

W zamian pragniemy uzyskać referencje zarówno dla coachów jak i dla naszej organizacji – Studenckiego Koła Naukowego Progres.

Nasz Zespół

Zespół projektowy składa się ze studentów ostatnich lat psychologii, którzy posiadają doświadczenie zarówno w pracy z grupami jak i pracy indywidualnej oraz współpracy z organizacjami. Wszyscy coachowie biorący udział w projekcie uczestniczą w spotkaniach superwizyjnych prowadzonych przez superwizorów z wieloletnim doświadczeniem coachingowym co zapewnia stały rozwój członków projektu oraz wysoką jakość oferowanych usług.

 

Kontakt:

Jeśli szukają Państwo sposobu na wsparcie rozwoju swoich pracowników, pragną odnaleźć atrakcyjny system ich motywowania czy też interesuje Państwa wprowadzenie nowych metod pracy – zachęcamy do kontaktu. Podczas spotkania w dogodnym dla Państwa terminie przedstawimy szczegóły oraz omówimy zasady współpracy.

e-mail: ngo.coaching@gmail.com

numer: 609738799