Marta Jędrzejewska
Prezes
sknprogres@gmail.com

 

Zofia Augustyniak
Sekretarz/Skarbnik
skarbnik.progres@gmail.com

 

Urszula Kalinowska
Koordynator ds. Szkoleń
szkoleniaprogres@gmail.com

 

Sara Surtel

Koordynator ds. Coachingu

progres.coaching@gmail.com

 

Agnieszka Czechowska

Koordynator ds. Rekrutacji i Integracji

koordynator.hr.progres@gmail.com

 

Robert Kołaczyński

Koordynator ds. Promocji

promocjaprogres1@gmail.com